Systemy wspomagania decyzji i modele
 
Ta część portalu "System doradztwa w zakresie zrównoważonej produkcji roślinnej" zawiera publikacje związane z narzędziami informatycznymi (przede wszystkim z Systemami wspomagania decyzji) wykorzystywanymi do wspomagania decyzji w produkcji roślinnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę roślin.
Systemy wspomagania decyzji (SWD) są to narzędzia informatyczne, które dostarczają istotnych informacji pomocnych przy podejmowaniu decyzji. SWD oznacza system informatyczny, opracowany z myślą o polepszeniu jakości decyzji dzięki rozszerzeniu intelektualnego potencjału człowieka o możliwości komputera. Opracowania "Systemy wspomagania decyzji w integrowanej produkcji roślinnej" poruszają wybrane zagadnienia dotyczące zastosowania systemów wspomagania decyzji w nowoczesnej produkcji roślinnej. Publikacje "Systemy wspomagania decyzji w integrowanej ochronie roślin" traktują o systemach wspomagania decyzji w kontekście ochrony roślin.
Internetowy system wspomagania decyzji dla integrowanej ochrony roślin jest zbiorem modeli generujących informacje i zalecenia w oparciu o dane pogodowe i obserwacje polowe oraz rachunek ekonomiczny. Mają one dopomóc rolnikowi lub doradcy w podjęciu decyzji, czy zabieg ochrony roślin w danej sytuacji jest konieczny.
     
Ostatnia modyfikacja 18.11.2015 Webmaster
Zastrzeżenia prawne