Cofnij Strona główna IPM IDSS Narzędzia informatyczne  
Motto:
"If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail.", Abraham H. Maslow

Osiąganie wysokiej jakości produktów w warunkach rozwoju zrównoważonego wymaga stosowania nowoczesnych metod zarządzania i korzystania z informacji w ilości daleko większej niż przed kilkoma dekadami. Do informacji najbardziej potrzebnych producentowi rolnemu należą: często aktualizowane, szybko zmieniające się dane dotyczące cen, raporty rynkowe i informacje pogodowe. Narzędzia informatyczne ułatwiają dostęp do informacji w trojaki sposób:
Narzędzia informatyczne do generowania informacji potrzebnych do podejmowania decyzji nazwiemy systemami wspomagania decyzji. Powinny one charakteryzować się dużą czytelnością informacji, tzn. powinny tak przetwarzać dane, aby prezentować informacje istotne i wystarczające dla oceny sytuacji decyzyjnej.
Systemy wspomagania decyzji można podzielić na aplikacje pracujące samodzielnie i aplikacje internetowe. Internet jest najwygodniejszym sposobem aktualizacji danych zwłaszcza w systemach poziomu operacyjnego wymagających dużej częstotliwości aktualizacji.
Literatura
  1. Bajwa W.I., Kogan M. 2001. Internet-based IPM Informatics and Decision Support. In: Radcliffe, E.B., Hutchison, W.D., (Eds.), Radcliffe's IPM World Textbook, University of Minnesota, St. Paul, MN. Dokument elektroniczny, pozyskany 6.02.2003.
  2. Bajwa W.I., Coop L., Kogan M., 2003. Integrated pest management (IPM) and Internet-based information delivery systems. Neotropical Entomology vol.32 no.3 Londrina July/Sept. 2003. Dokument elektroniczny, pozyskany 14.12.2011.
  3. Zaliwski A. S., Pietruch C. 2007. Narzędzia informatyczne w produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (90). s. 333-339. PDF.