Cofnij Strona główna IPM IDSS Strona główna Wybrane zagadnienia projektowania i konstrukcji systemów wspomagania decyzji  
Motto:
"Other, sometimes more effective and efficient (and often more enjoyable and elegant) models of communicating with farmers than DSSs are available.", P.G. Cox

Spis treści

 1. Architektura systemów wspomagania decyzji
 2. Projektowanie systemu wspomagania decyzji
 3. Wdrożenie systemu
 4. Literatura
Architektura systemów wspomagania decyzji
Projektowanie systemu wspomagania decyzji
Analiza
Projektowanie systemu
Projektowanie baz danych
Programowanie aplikacji
Wdrożenie systemu
Literatura
 1. Bhargava H.K., Power D.J., Sun D. 2007. Progress in Web-based decision support technologies. Decision Support Systems 43:1083-1095.
 2. Cox, P.G. 1996. Some Issues in the Design of Agricultural Decision Support Systems. Agricultural Systems, Vol. 52, Issue 2-3, October 11, 1996, pp. 355-381.
 3. Cupiał M. 2006. System wspomagania decyzji dla gospodarstw rolniczych. Rozprawa habilitacyjna, stron 140. Inżynieria Rolnicza. Nr 9 (84).
 4. Czermiński J. 2002. Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dom Organizatora, Toruń, stron 260. ISBN: 83-7285-091-7.
 5. Davis G.B. (ed). 1997. Blackwell Encyclopedic Dictionary of Management Information Systems. Blackwell Publishers Ltd. Oxford, UK, 263 pp.
 6. Dolińska M. 2003. Projektowanie systemów informacyjnych na przykładzie zarządzania marketingiem. PLACET, Warszawa, stron 207. ISBN 83-85428-94-1.
 7. Grudziński J. 2006. Technologie informacyjne w systemach doradczych zarządzania gospodarstwem rolnym. Inżynieria Rolnicza. Nr 5 (80). s. 207-213. Dokument elektroniczny PDF.
 8. Harsh S.B. 1998. Agricultural Information Systems: Current Applications and Future Prospects. Proc. First Asian Conference for Information Technology in Agriculture. Agricultural Information Technology in Asia and Oceania 1998. Electronic PDF format.
 9. Harsh S.B. 2005. Management Information Systems. In: Gelb E., Offer A. (eds). ICT in Agriculture: Perspectives of Technological Innovation. Electronic document, PDF format.
 10. Jensen A.L., Boll P.S., Thysen I., Pathak B.K. 2000. Pl@nteInfo® - a web-based system for personalised decision support in crop management. Computers and Electronics in Agriculture, 25(2000):271-293.
 11. Jensen A.L., Thysen I. 2003. Agricultural Information and Decision Support by SMS. Proc. EFITA 2003 Conference, pp. 286-292. 5-9. July 2003, Debrecen, Hungary. Electronic PDF format.
 12. Kasprzak T. (red.). 1992. Systemy wspomagania decyzji wielokryterialnych. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 13. Kisielnicki J. 2009. MIS - Systemy Informatyczne Zarządzania. PLACET, Warszawa, stron 504. ISBN 978-83-7488-138-8.
 14. Kisielnicki J., Sroka H. 2005. Systemy informacyjne biznesu. PLACET, Warszawa, stron 390. ISBN 83-85428-94-1.
 15. Klimasara E., Białoń P., Florek J., Adamski K., Arabas J., Cichosz P., Dydyński A., Nowak R. 2005. Metody i techniki pozyskiwania wiedzy z danych oraz komputerowego wspomagania decyzji dla potrzeb administracji państwowej. Instytut Łączności i Politechnika Warszawska. Raport końcowy z realizacji zadania Programu Wieloletniego. Maszynopis str. 194. Dokument elektroniczny PDF.
 16. Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z. 2005. Inżynieria systemów informatycznych w e-gospodarce. PWE, Warszawa, stron 340. ISBN: 83-208-1562-2.
 17. Kozłowski R. J., Weres J. 2008. Internetowy system doradczy "Rzepinfo" wspomagający ochronę plantacji rzepaku ozimego. Inżynieria Rolnicza. Nr 2 (100). s. 101-110. Dokument elektroniczny PDF.
 18. Paradice D. 2007. Expanding the boundaries of DSS. Decision Support Systems 43:1549-1552.
 19. Power D.J., Sharda R. 2007. Model-driven decision support systems: Concepts and research directions. Decision Support Systems 43:1044-1061.
 20. Saaty T.L. 2006. Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process. Vol. VI, AHP Series, RWS Publications, Pittsburgh, USA, 478 pp.
 21. Shim J.P., Warkentin M., Courtney J.F., Power D.J., Sharda R., Carlsson C. 2002. Past, present, and future of decision support technology. Decision Support Systems 33:111-126.
 22. Stone P., Hochman Z. 2004. If interactive decision support systems are the answer, have we been asking the right questions? New directions for a diverse planet: Proceedings of the 4th International Crop Science Congress. Electronic document, HTML, PDF.
 23. Szpringer W. 2005. Prowadzenie działalności gospodarczej w internecie. Od e-commerce do e-businessu. Difin, Warszawa, stron 327. ISBN 83-7251-572-8.
 24. Tian J., Wang Y., Li H., Li L., Wang K. 2007. DSS development and applications in China. Decision Support Systems 42:2060-2077.
Ostatnia modyfikacja 21.12.2011
Opracowuje Andrzej S. Zaliwski
Zastrzeżenia prawne